Kalusto

Kuljetuskalustoomme kuuluu puoliperävaunukalustoa, b-junayhdistelmiä sekä täysperävaunuyhdistelmä. Yhdistelmiä käytettäessä taloudellisuus sekä ekologisuus paranevat huomattavasti.Tavoitteemme on ettei yhtäkään 20-jalkaista konttia ajeta yksittäin. Erikoisperävaunumme liukuvine akselistoineen mahdollistaa raskaidenkin 20-jalkaisten konttien ajamisen niin että se voidaan purkaa suoraan asiakkaan laituriin ilman mitään vaarallisia ramppivirityksiä. Tämä on ns. ”takatappi/lyhyt alusta”-kuljetus. HUOM! Nämä kuljetukset pystytään hoitamaan niin että tieliikennelaissa säädetyt suurimmat sallitut massat eivät ylity raskaillakaan konteilla! Yhdistelmissä on mahdollista ajaa kaksi konttia kerralla ”takatapeilla” jos konttien painot sen sallivat.